Zapraszamy do projektów, publikowania i czytania!

Formularz Kontaktowy

Szanowni Państwo, na nasz e-mail: redakcja@maximum.org.pl zostanie wysłana wiadomość, prosimy o wypełnienie formularza

Państwa godność i tytuł (Pan/Pani/Panna Mr/Mrs/Miss)

Państwa adres elektroniczny e-mail

Temat

Treść wiadomości

redakcja@maximum.org.pl Prosimy o telefon

Witamy!


Witamy na stronach organizacji pozarządowej FUNDACJA "MAXIMUM", w ramach której działa Instytut Wydawniczy "Maximum" oraz Centrum Kultury – Nauki – Edukacji.
Fundacja powstała z zachwytu nad europejskim dziedzictwem kulturowym, tradycją i nowoczesnością, wielokulturowością i patriotyzmem, międzynarodowym dialogiem, tolerancją, etyką i estetyką, literaturą i filozofią, jak również paradygmatem kultury chrześcijańskiej. Ważnym elementem działalności jest utrwalanie więzów braterstwa, zasad demokracji, wartości Dobra i Piękna pomiędzy rozmaitymi społecznościami o odmiennym statusie ideowym, religii, narodowości (w tym przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu). Zwłaszcza utrwalanie dialogu, ekumenia oraz wypracowane strategie i modele promocji kultury wpisują się w podstawowe cele statutowe, które realizujemy głównie poprzez działalność wydawniczą, edukacyjną, artystyczną, kulturalną i naukową. W „Europie ojczyzn” i „Europie wielu kultur” pozostawiamy należne miejsce na upowszechnianie starożytnej zasady Varietas delectat!, jedności w wielości i wielości w jedności, wielkiego w małym i małego w wielkim ("Maximum in minimum. Minimum in maximum"). Jest to zatem swoiście pojęty uniwersalizm, który szuka tego, co ludzi łączy, a nie dzieli.
Fundacja „MAXIMUM” realizuje i koordynuje projekty kulturalne i wydawnicze o zasięgu krajowym i międzynarodowym (Zob. Nasze projekty). Fundacja kontynuuje również serie wydawnicze (Seria Filozoficzno-Humanistyczna „Myśli ocalone” pod red. prof. T. Sławka, Seria Teologiczno-Filozoficzna), publikujemy prace naukowe z dziedziny humanistyki oraz utwory literackie (Zob. Portfolio).